Audit przeprowadzony przez przedstawicieli WAT Centrum Certyfikacji Jakości w Warszawie w dniach 4 - 6 października 2017 roku potwierdził, że System Zarządzania Jakością w Agencji Ochrony SZABEL spełnia wymagania normy ISO 9001:2015 oraz wymagania AQAP 2110:2016.

Stan ten potwierdzono wydaniem certyfikatów ważnych do 15.10.2020 r. Jest to jedna z pierwszych certyfikacji na zgodność z nowymi wymogami przeprowadzona w branży ochrony osób i mienia w Polsce.

Auditorzy CCJ dokonali oceny ryzyk związanych z Usługami, Procesami Operacyjnymi, Systemem Zarządzania Jakością oraz Organizacją określając zgodnie poziom ryzyka jako niski ( 1 w skali 1-89 ) we wszystkich ocenianych obszarach. Tak wysoka ocena naszej firmy jest niewątpliwym sukcesem.