Ochrona imprez masowych - zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych wyznacznikiem sił i środków jakie należy delegować lub użyć dla wykonania zadania ochrony imprezy masowej jest plan ochrony podlegający uzgodnieniu z właściwym terytorialnie Komendantem Policji. Do kierowania siłami realizującymi usługę ochrony imprezy masowej uprawniony jest kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej , który odbył przeszkolenie przewidziane dla kierownika do spraw bezpieczeństwa i zdał egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wykonawcami zadań mogą być zarówno kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej w ramach służby porządkowej jaki i pracownicy ochrony fizycznej w ramach służby informacyjnej. W każdym przypadku wymagane jest posiadanie specjalistyczne go przeszkolenia. Plany zabezpieczenia powinny przewidywać opcję zwiększania użytych sił i środków ochrony w wypadku eskalacji zagrożeń. Imprezy masowe, a zwłaszcza zachowania osób w nich uczestniczących mogą podlegać utrwaleniu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk rejestracji.

Agencja Ochrony SZABEL zabezpiecza większość imprez masowych organizowanych na terenie Pomorza Środkowego. Gwarantujemy bezpieczeństwo uczestników zawodów sportowych: meczów koszykarzy koszalińskiego AZS, piłkarek ręcznych koszalińskiej POLITECHNIKI, piłki ręcznej i piłki nożnej męskich zespołów GWARDIA, wystawców i gości TARGÓW BAŁTYK, wykonawców i odbiorców koncertów muzycznych i imprez kabaretowych organizowanych w koszalińskim amfiteatrze, uczestników festynów i imprez rekreacyjnych, w tym corocznego witania Nowego Roku na Rynku Staromiejskim w Koszalinie.