Zarówno konwojowane transporty wartości pieniężnych jak i transporty wartości pieniężnych zgodnie z Ustawą ochronie osób i mienia realizujemy poprzez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. W pierwszym przypadku pracownicy wchodzą w skład Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochrony firmy SZABEL i są wyposażeni w broń. W przypadku realizacji transportów wartości pieniężnych wymóg wyposażenia pracowników w broń nie obowiązuje.

  • spełniamy wszystkie obowiązujące w tym zakresie wymogi i przepisy prawa zwłaszcza zawarte w Ustawie o ochronie osób i mienia oraz w związanych nią stosownych rozporządzeniach,
  • środki techniczne i wyposażenie przeznaczone do wykonywania usług są zawsze adekwatne do transportów wartości,
  • dysponujemy taborem pojazdów spełniających kryteria wymagane dla bankowozów bądź samochodów przystosowanych do transportu wartości,
  • posiadamy zdolność wykonania wymienionych usług codziennie we wszystkich większych miejscowościach Pomorza Środkowego. W ramach usług inkasa jesteśmy w stanie odebrać utargi z różnych placówek w terenie i dostarczyć je do wybranego banku, w wybranej miejscowości,
  • posiadamy uprawnienia, kompetencje, niezbędne siły i środki do wykonywania transportu dokumentów zawierających informacje niejawne.