Monitoring - usługa polegająca na przyjmowaniu, przetwarzaniu sygnałów alarmowych sygnalizujących zagrożenia, które napływają do Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego w Koszalinie z obiektów objętych ochroną elektroniczną na obszarze Pomorza Środkowego.

Posiadamy również zdolność świadczenia usług monitoringu wizyjnego polegających na przyjmowaniu sygnałów wizyjnych (obrazu) z chronionych obiektów i reagowaniu na występujące zagrożenia. Uzbrojone Stanowisko Interwencyjne jest swoistym mózgiem koordynującym całą działalność operacyjną firmy SZABEL. Służbę dyżurną USI stanowią kompetentni, kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej . Pozostają oni w stałym kontakcie z załogami patrolowo-interwencyjnymi, załogami konwojowymi i pracownikami ochrony fizycznej realizującymi zadania w ramach struktur Oddziałów w Koszalinie, Kołobrzegu, Szczecinku, Białogardzie, Darłowie, Drawsku Pomorskim, Świdwinie, Połczynie Zdroju obejmujących posterunki w Mielnie, Bornem Sulinowie, Złocieńcu. Koordynują działania wymienionych służb korzystając z radiowych i telekomunikacyjnych torów transmisji oraz telefonii komórkowej. W ramach zintegrowanego systemu bezpieczeństwa utrzymują ciągłą łączność z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiami Gazowym, Energetycznym i Wodociągowym. Po odebraniu sygnału sygnalizującego zagrożenie – włamanie, napad, pożar – dyżurni kierują do zagrożonego obiektu załogi patrolowo interwencyjne, które bezzwłocznie przystępują do jego czynnej ochrony.

Dyżurni USI pracują na nowoczesnym sprzęcie bazującym na najnowszych technologiach. Eksploatują stację monitoringu KRONOS, której oprogramowanie jest rozwijane i optymalizowane w sposób ciągły. Centrum posiada zdolność przyjmowania sygnałów alarmowych docierających różnymi torami transmisji: torem radiowym przy wykorzystaniu przydzielonych przez UKE częstotliwościach, za pośrednictwem telefonii GSM i GPRS oraz łączy telekomunikacyjnych. Obligatoryjnie stosowane są rezerwowe tory transmisji. Liczba monitorowanych obiektów przekracza 7 000.