Ochrona fizyczna poprzez doraźne patrolowanie obiektu bądź terenu - grupa patrolowo interwencyjna dociera do chronionego obiektu, terenu w określonych przez zleceniodawcę dniach i godzinach bądź z określoną częstotliwością. Każdorazowo weryfikowane jest zabezpieczenie chronionego majątku.

W przypadku stwierdzenia próby włamania załoga patrolowa dąży do jego udaremnienia i zapobieżenia stratom. Pozostaje przy zagrożonym majątku realizując uzgodnione procedury do czasu jego zabezpieczenia bądź przybycia przedstawiciela zleceniodawcy. Jest to forma ochrony, która doskonale sprawdza się przy ochronie sieci energetycznych, sieci telekomunikacyjnych, składów opału, składów budowlanych itp.