Wszystkie informacje powierzone Agencji Ochrony SZABEL są chronione przed dostępem podmiotów nieuprawnionych. Firma uzyskała:

  • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych do klauzuli „ tajne”, ważne do 2019r,
  • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzuli NATO SECRET, ważne do 2019 r.
  • Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego Szabel przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „ tajne” ważne do 2016 roku.

Gwarancje bezpieczeństwa informacji w Agencji Ochrony SZABEL:

  • Wdrożona procedura nadzoru nad dokumentami i danymi zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2008 i AQAP 2110:2009
  • Kancelaria Tajna zorganizowana zgodnie z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych.
  • Kancelaria dokumentacyjna zorganizowana zgodnie z wymogami ustawy o ochronie osób i mienia.
  • System szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji, nadzoru nad dokumentacją niejawną, czynności kancelaryjnych i archiwistycznych.
  • System szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
  • Certyfikacja pracowników ochrony do dostępu informacji niejawnych.