Systemy alarmowe - zgodnie z przyjętą w Polsce normą europejską pod przywołanym mianem mieszczą się:

  • systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu (klasyfikowane wg. stopnia zabezpieczenia),
  • systemy alarmowe - systemy kontroli dostępu (klasyfikowane wg. klasy rozpoznania)
  • systemy alarmowe - systemy CCTV (klasyfikowane wg. stopnia zabezpieczenia),
  • systemy alarmowe - systemy łączone i zintegrowane (klasyfikowane wg. typu konfiguracji systemu).

SZABEL dysponuje nowoczesnym Uzbrojonym Stanowiskiem Interwencyjnym przygotowanym do świadczenia usług monitoringu alarmowych sygnałów sygnalizacji zagrożeń jak również monitoringu wizyjnego. W firmie wyodrębniony jest dział zabezpieczenia technicznego w skład, którego wchodzą wykształceni, kompetentni, kwalifikowani pracownicy zabezpieczenia technicznego. Posiadają wysokie kwalifikacje potwierdzone licznymi certyfikatami i świadectwami odbytych szkoleń specjalistycznych.

Współpracujemy ponadto z gronem zewnętrznych, poważnych, kompetentnych podwykonawców. Zatrudniamy instalatorów we wszystkich naszych placówkach terenowych co pozwala realizować zadania bezzwłocznie i bez dodatkowych kosztów transportowych. Rokrocznie budujemy kilkaset systemów alarmowych stosując nowoczesny sprzęt i najnowsze technologie. Posiadamy kwalifikacje pozwalające realizować najbardziej wyrafinowane technicznie systemy zintegrowane wykorzystujące cyfrowe rozwiązania bezprzewodowe i adresowalne. Prowadzimy własny magazyn aparatury alarmowej.

Zaufało nam kilka tysięcy zleceniodawców, w tym Jednostki Wojska Polskiego, Urzędy administracji państwowej oraz najpoważniejsi przedsiębiorcy Pomorza Środkowego.