Ochroną ubezpieczeniową objęte są: 

  • odpowiedzialność cywilna spółki, 
  • mienie powierzone spółce, w tym środki pieniężne przechowywane i transportowane,
  • zawodowa odpowiedzialność cywilna pracowników ochrony w ramach programu grupowego ubezpieczenia, 
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników ochrony w ramach programu grupowego ubezpieczenia. 

Klienci korzystający z usług firmy Szabel uzyskują od towarzystw ubezpieczeniowych kilkudziesięcio procentowe ulgi w opłatach ubezpieczeniowych.